Våra tjänster

Vi bakom Psykologi för Lärande | PFL står för en mix av kunnande ochpfl lgga2 erfarenhet inom skolutveckling, psykologi, neuropsykologi och IKT inom skolan.

Vår kompetenser stödjer framför allt – IKT-pedagogik, utvecklingsprocesser med stöd av IKT, projektledning, skolutveckling (främst elevhälsa, matematik och IKT), neuropsykologiskt grundade metoder, utbildningar, idrottspsykologi (målformulering och motivations arbete), KBT, ACT, psykologiska utredningar och konsultativt arbete.

__________________________

Vi erbjuder b.la:

Föreläsningar – bla IKT och neuropsykologi och skolpsykologi
Workshops – kognitiv psykologi, pedagogik, psykologiska metoder, didaktik och IKT.
Organisationsinriktat stöd för Skolledare – organisationspsykologi för elevhälsa och måluppfyllelse i skolor
Elevhälsoarbete bl.a begåvningsutredningar, assistentutbildningar, beteendeanalyser, konsultationer och talfobier
Implementering och utbildning – Digitalisering av skolan sk 1-1 projekt.

Vår plattform vilar på tre pelare:

– Tillgänglighet – med hjälp av bl.a IKT-stöd 
– Välmående – Ge insyn i elevhälsoaspekter och sprida, konsultera och utbilda i psykologiska stödmetoder utifrån neuropsykologisk forskning
– Måluppfyllelse – att med hjälp av införandet av forskningsbaserade metoder öka kunskapsinhämtningen hos eleverna (pedagogisk psykologi)

__________________________

Psykologi för Lärande är mångfacetterat:

Med en diversifierad bakgrund har John, Chen och Joakim en unik möjlighet att erbjuda inspiration, utbildning inom de ämnen de behärskar bäst – IKT-pedagogik, utvecklingsprocesser med stöd av IKT, projektledning, skolutveckling (främst elevhälsa, matematik och IKT), neuropsykologiskt grundade metoder, utbildningar, idrottspsykologi (målformulering och motivations arbete), KBT, ACT, psykologiska utredningar och konsultativt arbete. Psykologi för Lärande har gett en rad uppskattade föredrag, workshops och handledningar. Tidigare har både John och Chen genomfört omfattande utbildningar gällande elevhälsa för både lärare och assistenter.

_________________________

Urval av tidigare uppdrag:

Föreläsningsuppdrag:

Stockholms universitet seminarium Gula Villan,   SETT mässan Kista 2014-05-07

Kickoff föredrag/inspirations workshops: 

Täby Enskilda Gymnasium,   Björkhagaskola

Elevhälsouppdrag/workshops:

Karlskrona Galären,   ITG Västerås

Handledningsuppdrag:

Fritidsverksamhet,   specialgrupper/specialverksamhet i skola

_________________________

För mer information om våran verksamhet gå in på pfl.nu eller vår facebook sida

 

Annonser