juni 02

Skolinspektionen: otillräcklig tillgång på skolpsykologer

”Elever i grundskolan som mår dåligt eller är oroade träffar sällan en skolpsykolog. Det visar Skolinspektionens granskning av elevhälsans arbete på 25 grundskolor”. Så lyder den inledande meningen i skolinspektionens pressmeddelande gällande kvalitetsgranskningen ang elevhälsa på 25 fristående och kommunala skolor publicerad den 1 juni. Granskningen konfirmerar den viktiga rollen skolpsykologen har gällande elevhälsoarbetet på […]

Vad kan skolan göra åt nätmobbning? Del II

För er som inte läst del I rekommenderas detta innan ni tar del av följande inlägg. Vi vill även föreslå UR:s program om ”Skolans ansvar vid nätmobbning” där juristen Caroline Dyrefors Grufman från barn och elevombudet (BEO) redogör för skolans skyldigheter att systematiskt motverka kränkningar enligt lagen. Här kommer ett antal av de centrala budskap Dyrefors […]

maj 19

Arbetsgruppers dynamik i klassrummet och kollaborativt lärande

Chen Yu Lam och John Kaneko, båda skolpsykologer och barnpsykologer föreläste idag på Gula Villan inför lärarstudenter ang gruppdynamik och ledarskap i klassrummet på inbjudan av den mycket kunniga Ida Eriksson, samordnare för lärarstudenterna på Stockholms universitets studentkår, tillika lärarstuderande. Nedan är lite ur vad de tog upp angående gruppdynamik: Till skillnad från grupper i […]

Vad kan skolan göra åt nätmobbning? Del I

Efter att ha fördjupat oss inom fenomenet mobbning och dess mekanismer tänkte vi nu ta oss an nätmobbning; en komplex och svår problematik att förebygga och åtgärda särskilt för oss inom skolan.

PFL föreläser på institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (SU) den 31/3 kl.13-14.

Det ömsesidiga sambandet mellan skolprestationer och psykisk hälsa plus det rationella med samverkan.

Ömsesidigt samband mellan psykisk hälsa och skolfungerande/skolprestationer? Förbättrade behandlingsutfall inom psykiatrin samt högre måluppfyllnad i skolan genom samverkan? Frågorna blev aktuella när John Kaneko i PFL-gänget föreläste angående samverkan mellan skola och första linjens psykiatri på utbildningsdagar för personal verksamma inom Stockholms barnpsykiatriska första linjen mottagningar (hölls på Gustavsbergs vårdcentral som även är kompetenscentrum för psykisk […]

Har den nya tekniken gjort oss dummare?

Den digitala tekniken och framförallt internet- och mobilanvändande har på mycket kort tid blivit en naturlig del av människors vardag. Tekniken har förändrat våra vanor och onekligen också förändrat vårt sätt att se på hur vi kan lära oss olika saker och ting. Frågan är på vilket sätt teknikens framsteg påverkar lärandet? Kritiker har bland […]

3. Mobbningens mekanismer – mobbningsbekämpning ur forskningsvinklar

PFL tar ställning emot mobbning. Mobbning som företeelse är psykologiskt mycket destruktivt mot individens varande, och riskerar sätta långtgående djupa spår i själslivet. Individens unika varande är en mänsklig rättighet som inte ska bli utsatt för kränkande behandling (barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna). Skollagen tar starkt ställning emot all kränkande och diskriminerande behandling och lagstiftningen ställer höga […]

2. Mobbningens mekanismer – roller i mobbningssituationer

I förra delen gjordes en genomgång om olika perspektiv på mobbningens orsaker och funktioner. Det indikerades då att mobbning kan vara en strategi att skaffa status, undanröja konkurrenter, skaffa kontroll av resurser, höja attraktionskraften inför partners, eller att mobbning beror på brister i utvecklade förmågor eller andra svårigheter i psykosocial miljö.  PFL ger här nästa del […]

1. Mobbningens mekanismer – mobbningsbeteendets orsaker och funktioner

Att bli mobbad är ett trauma som riskerar att sätta allvarliga långvariga spår och vara hindrande för den personliga utvecklingen. Det finns nu en mängd studier som påvisat sambanden mellan utsatthet för mobbning och problem med det psykiska välmåendet senare i livet. B.la påvisas att mobbning i barndomen kan leda till ökad risk för depression […]