Category Archives: PISA

Guest blog from India – Why entrepreneurship should start at school

This is a guest blogpost by Vipin Gupta an old friend of Joakim Vollert one of the PFL founders. Joakim and Mr Gupta met for the first time at the great Swayambhunath Stupa in Nepal in 2009 and since then they have exchanged thoughts on education. Vipin K. Gupta lives outside Delhi in India with […]

Del I: Den naturliga lusten att lära sig? Existerar den? Ur ett hjärnperspektiv

Vad är hjärnan till för? I motsats till vad många tror är hjärnan inte gjord för att tänka. Vår förmåga att resonera är visserligen överlägsen andra djur men hjärnan är faktisk skapad för att undvika tankeprocesserna då de många gånger är mycket ansträngande, trögarbetande och opålitliga. Föreställ er när ni arbetar med ett krävande tankearbete. […]

Varför?Sverige (nu 28 plats) sjunker i PISA sedan 2002 men är alltjämt i topp i kreativitet/innovation.

Två ur PFL-Gänget hade idag förmånen att ha en mycket trevlig och givande lunch med tre kreativa, djuptänkande kollegor/vänner vilka allihopa står för energigivande nytänk och framåtdriv inom skolvärlden. Under lunchen togs b.la de sjunkande resultaten i PISA rapporten upp och det intressanta faktumet att Sverige alltjämt är världstopp  i många kreativitets– (i denna etta sedan 2004) och innovationsmätningar (i denna topp […]

Vad händer om överkrav läggs på elevernas förmåga att styra sig själva?

Enl en forskningsöversikt beställd från skolverket och vetenskapsrådet som  Joanna Giota, docent i pedagogik på Göteborgs Universitet, sammanställde och publicerade i augusti 2013,  har kraven på att vara hänvisade till sig själva för att söka kunskap  i den svenska skolan ökat, medan lärarledda genomgångar och grupparbeten minskat. Enligt denna forskningsöversikt och tidigare granskningar är eleverna nu […]

Lärare om senaste Pisaresultaten: För mycket tid åt oväsentligheter, för lite tid åt förberedelser, och för få chanser att hjälpa svaga elever lite extra.

En ur PFL-Gänget fick idag den stora förmånen att tala med två lärare på en av de skolor jag jobbar på om den senaste Pisamätningen. Den bild som trädde fram när jag lyssnade in deras tankar om vad som kan tänkas ligga bakom de sjunka Pisaresultaten är att: – För lite tid för förberedelser till […]

Sanningen om vad som ger framgång i Pisa-studien

Sydkorea ligger i top av nya Pisa-undersökningen och har de senaste åren som de själva säger satsat på ”Building on the successes of its fast-developing ICT sector, Korea is using digital technology to stimulate a creative approach to learning that gives students access to education materials wherever and whenever they want.”   I Japan som även […]