Category Archives: lärarutbildning

Vad händer om överkrav läggs på elevernas förmåga att styra sig själva?

Enl en forskningsöversikt beställd från skolverket och vetenskapsrådet som  Joanna Giota, docent i pedagogik på Göteborgs Universitet, sammanställde och publicerade i augusti 2013,  har kraven på att vara hänvisade till sig själva för att söka kunskap  i den svenska skolan ökat, medan lärarledda genomgångar och grupparbeten minskat. Enligt denna forskningsöversikt och tidigare granskningar är eleverna nu […]

Lärare om senaste Pisaresultaten: För mycket tid åt oväsentligheter, för lite tid åt förberedelser, och för få chanser att hjälpa svaga elever lite extra.

En ur PFL-Gänget fick idag den stora förmånen att tala med två lärare på en av de skolor jag jobbar på om den senaste Pisamätningen. Den bild som trädde fram när jag lyssnade in deras tankar om vad som kan tänkas ligga bakom de sjunka Pisaresultaten är att: – För lite tid för förberedelser till […]