Category Archives: kreativitet

Del I: Den naturliga lusten att lära sig? Existerar den? Ur ett hjärnperspektiv

Vad är hjärnan till för? I motsats till vad många tror är hjärnan inte gjord för att tänka. Vår förmåga att resonera är visserligen överlägsen andra djur men hjärnan är faktisk skapad för att undvika tankeprocesserna då de många gånger är mycket ansträngande, trögarbetande och opålitliga. Föreställ er när ni arbetar med ett krävande tankearbete. […]

Varför?Sverige (nu 28 plats) sjunker i PISA sedan 2002 men är alltjämt i topp i kreativitet/innovation.

Två ur PFL-Gänget hade idag förmånen att ha en mycket trevlig och givande lunch med tre kreativa, djuptänkande kollegor/vänner vilka allihopa står för energigivande nytänk och framåtdriv inom skolvärlden. Under lunchen togs b.la de sjunkande resultaten i PISA rapporten upp och det intressanta faktumet att Sverige alltjämt är världstopp  i många kreativitets– (i denna etta sedan 2004) och innovationsmätningar (i denna topp […]