Category Archives: kognitiva funktioner

Guest blog from India – Why entrepreneurship should start at school

This is a guest blogpost by Vipin Gupta an old friend of Joakim Vollert one of the PFL founders. Joakim and Mr Gupta met for the first time at the great Swayambhunath Stupa in Nepal in 2009 and since then they have exchanged thoughts on education. Vipin K. Gupta lives outside Delhi in India with […]

Del I: Den naturliga lusten att lära sig? Existerar den? Ur ett hjärnperspektiv

Vad är hjärnan till för? I motsats till vad många tror är hjärnan inte gjord för att tänka. Vår förmåga att resonera är visserligen överlägsen andra djur men hjärnan är faktisk skapad för att undvika tankeprocesserna då de många gånger är mycket ansträngande, trögarbetande och opålitliga. Föreställ er när ni arbetar med ett krävande tankearbete. […]

Varför skolan måste börja satsa på att utveckla kognitiva basfunktioner.

Detta inlägg är det första av två på samma tema, där vi tar upp varför och hur kognitiva basfunktioner kan tränas upp i skolan. Vi börjar med varför vi anser att skolan bör satsa på kognitiva basfunktioner. Vi kommer sedan att avsluta med hur skolan kan utveckla de kognitiva basfunktionerna.     Vi på PFL […]

Vad händer om överkrav läggs på elevernas förmåga att styra sig själva?

Enl en forskningsöversikt beställd från skolverket och vetenskapsrådet som  Joanna Giota, docent i pedagogik på Göteborgs Universitet, sammanställde och publicerade i augusti 2013,  har kraven på att vara hänvisade till sig själva för att söka kunskap  i den svenska skolan ökat, medan lärarledda genomgångar och grupparbeten minskat. Enligt denna forskningsöversikt och tidigare granskningar är eleverna nu […]