Sökresultat för: kognitiva basfunktioner

Hur skolan bör satsa på att utveckla kognitiva basfunktioner.

Detta är del 2 på samma tema om kognitiva basfunktioner. I förra inlägget tog vi upp varför kognitiva basfunktioner är viktiga att satsa på i skolan. I detta inlägg presenterar vi forskning på hur skolan kan stärka elevers kognitiva basfunktioner. En stor fråga för oss i PFL är hur kognitiva nyckelfunktioners utveckling kan ges en extra […]

Varför skolan måste börja satsa på att utveckla kognitiva basfunktioner.

Detta inlägg är det första av två på samma tema, där vi tar upp varför och hur kognitiva basfunktioner kan tränas upp i skolan. Vi börjar med varför vi anser att skolan bör satsa på kognitiva basfunktioner. Vi kommer sedan att avsluta med hur skolan kan utveckla de kognitiva basfunktionerna.     Vi på PFL […]

Kognitiva basfunktioner som behövs vara utvecklade för att effektivt inhämta kunskap: arbetsminnet.

Arbetsminnet är en väldigt viktig kognitiv basfunktion (Ett begrepp formulerat av PFL) och krävs för att elever överhuvudtaget ska kunna inhämta kunskap under lektionerna. Många elever med svårigheter att nå målen har det trassligt med arbetsminnet och arbetsminneskrävande uppgifter blir därför mycket utmattande för dem. Därför kan det vara en fördel att förstå hur arbetsminnet […]

Självreglering – Skolans Heliga Graal

Stora volymer forskning pekar på att förmågan till självreglering (självkontrollens) hos eleverna är av grundläggande betydelse för framgångar i skolsammanhang. En ökad självreglering hos eleverna kan således vara den heliga graal man vill komma åt för att alla elever ska utvecklas.  Så hur utvecklas dessa förmågor bäst? Ett sätt att är att ta avstamp i […]

Kollaborativ problemlösning (Collaborative problem solving, CPS). PFL’s korta genomgång av metoden.

Nyligen genomförde psykologerna i PFL tillsammans med Helena Wallberg en workshop i en skola i Karlskrona på uppdrag av läroverket. Under dagen gick vi b.la igenom kollaborativ problemlösning (CPS) som en viktig metod för att stimulera elevers kognitiva basfunktioner. Ross Greene är docent på Harvard medical school, är personen bakom utvecklingen av kollaborativ problemlösning som […]

Grundfunktioner som behöver vara utvecklade hos dina elever innan de kan börja inhämta kunskap av dig.

Exekutiva funktioner är ett paraplybegrepp för en kategori hjärnfunktioner vilka kan sägas vara kognitiva basfunktioner för lärandet (ett begrepp som vi i PFL formulerat) som verkligen fantastiskt bra att ha grundläggande koll på för dig som är lärare, så haka på nu. Dessa funktioner hos hjärnan är nämligen inget mindre än en av de absolut […]