När ett hinder uppstår i klassrummet

elevens-forutsattningar-och-kraven-i-larandemiljon

Från hösten 2016 har jag fått möjligheten att samarbeta med Karlsborgs Barn- och elevhälsa med fokus på hälsofrämjande skolutveckling. Karlsborgs kommun gör en omfattande satsning med målet att utveckla skolan till en arena där alla barn och unga kan trivas, må bra och utveckla sina kunskaper och kompetenser.

I vårat samarbete har vi utgått ifrån skolans arbete med extra anpassningar. För 3 år sedan genomfördes en lagändring i skollagen där arbetet med extra anpassningar tydliggjordes. Detta var för att fokus skulle flyttas till att man först och främst ska se över de anpassningar som görs inom ramen av ordinarie undervisning.

Extra anpassningar definieras som en insats:
□ på individnivå när en elev riskerar att inte nå målen eller kunskapskraven
□ en stödinsats utöver den vanliga undervisningen men inom ramen av ordinarieundervisning.
□ en stödinsats av mindre karaktär när det kommer till hur mycket och hur länge stödinsatserna ska ges.

Exempel på extra anpassningar är individanpassade instruktioner, särskilt schema över lektionen, skoldagen eller veckan och ge förklaringar inom ett arbetsområde på ett annat sätt.

När begreppet har tagits upp i tidigare skolor jag arbetat på har det mottagits med blandade reaktioner. Oftast har resonemangen bestått av att det är ett gott försök att skifta fokus till tidiga insatser men att extra anpassningar är något som lärare alltid genomfört även innan lagändringen.

Så det var med en skräckblandad förtjusning som vi bestämde oss för att ta oss an detta projekt. Jag och specialpedagog Ann – Helen har arbetat konsultativt tillsammans med pedagogerna med fokus på extra anpassningar. Efter de första månaderna vill jag verkligen lyfta fram att vi har tagit del av många goda exempel på dessa stödinsatser!

Jag och Ann-Helen har därmed kommit fram till att samarbetet först och främst består av att synliggöra pedagogernas kompetens. Det har framförallt varit givande att ta del av pedagogernas analysarbete innan de bestämmer sig för vilka stödinsatser som ska prövas . Vi har tillsammans bland annat kartlagt: när och var ett problem uppstår i klassrummet, varför ett hinder uppstår för eleven, om det finns flera hinder hur gör vi då och finns det något i lärandemiljön som vi kan ändra på?

Om vi lyckas få ihop ett systematiserat sätt att arbeta med detta; elevhälsan tillsammans med pedagogerna kommer insatsen säkert leda till många positiva effekter. Håll utkik efter våra filmklipp om detta projekt som kommer snart på pfl.nu

För övrigt gör vi ett nytt försök att hålla bloggen vid liv. Utmanande då vi arbetar med olika uppdrag, håller på att uppdatera hemsidan (pfl.nu) samt gör videoklipp. Men vi gör som sagt ett försök.

Trevlig helg!

Annonser