Uttråkan i skolan

Uttråkan i skolan är något som varje elev har känt. Denna vanliga känsla som alla någon gång känt, kan också påverka en elevs skolprestationer och inlärningsbeteenden. Uttråkan är i skolan är i detta ett intressant forskningsämne sett till lärande. Många forskare verkar nämna att lite forskning gjorts inom området, vilket gör det ännu intressantare.  PFL har […]

Vad är skolpsykologi?

PFL har haft en fullspäckad höst med nya uppdrag i olika skolor (b.la Metapontum, Norrtälje kommun, Värmdö tekniska gymnasium) där vi på olika sätt arbetat för att förebygga och främja barns utveckling, samt utrett och föreläst. En frågeställning som ofta blivit aktuell på skolorna är själva grundfrågan: Vad är en skolpsykologs uppdrag egentligen? Detta inlägg […]

juni 02

Skolinspektionen: otillräcklig tillgång på skolpsykologer

”Elever i grundskolan som mår dåligt eller är oroade träffar sällan en skolpsykolog. Det visar Skolinspektionens granskning av elevhälsans arbete på 25 grundskolor”. Så lyder den inledande meningen i skolinspektionens pressmeddelande gällande kvalitetsgranskningen ang elevhälsa på 25 fristående och kommunala skolor publicerad den 1 juni. Granskningen konfirmerar den viktiga rollen skolpsykologen har gällande elevhälsoarbetet på […]

Vad kan skolan göra åt nätmobbning? Del II

För er som inte läst del I rekommenderas detta innan ni tar del av följande inlägg. Vi vill även föreslå UR:s program om ”Skolans ansvar vid nätmobbning” där juristen Caroline Dyrefors Grufman från barn och elevombudet (BEO) redogör för skolans skyldigheter att systematiskt motverka kränkningar enligt lagen. Här kommer ett antal av de centrala budskap Dyrefors […]

maj 19

Arbetsgruppers dynamik i klassrummet och kollaborativt lärande

Chen Yu Lam och John Kaneko, båda skolpsykologer och barnpsykologer föreläste idag på Gula Villan inför lärarstudenter ang gruppdynamik och ledarskap i klassrummet på inbjudan av den mycket kunniga Ida Eriksson, samordnare för lärarstudenterna på Stockholms universitets studentkår, tillika lärarstuderande. Nedan är lite ur vad de tog upp angående gruppdynamik: Till skillnad från grupper i […]

Vad kan skolan göra åt nätmobbning? Del I

Efter att ha fördjupat oss inom fenomenet mobbning och dess mekanismer tänkte vi nu ta oss an nätmobbning; en komplex och svår problematik att förebygga och åtgärda särskilt för oss inom skolan.

PFL föreläser på institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (SU) den 31/3 kl.13-14.

Det ömsesidiga sambandet mellan skolprestationer och psykisk hälsa plus det rationella med samverkan.

Ömsesidigt samband mellan psykisk hälsa och skolfungerande/skolprestationer? Förbättrade behandlingsutfall inom psykiatrin samt högre måluppfyllnad i skolan genom samverkan? Frågorna blev aktuella när John Kaneko i PFL-gänget föreläste angående samverkan mellan skola och första linjens psykiatri på utbildningsdagar för personal verksamma inom Stockholms barnpsykiatriska första linjen mottagningar (hölls på Gustavsbergs vårdcentral som även är kompetenscentrum för psykisk […]

3. Mobbningens mekanismer – mobbningsbekämpning ur forskningsvinklar

PFL tar ställning emot mobbning. Mobbning som företeelse är psykologiskt mycket destruktivt mot individens varande, och riskerar sätta långtgående djupa spår i själslivet. Individens unika varande är en mänsklig rättighet som inte ska bli utsatt för kränkande behandling (barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna). Skollagen tar starkt ställning emot all kränkande och diskriminerande behandling och lagstiftningen ställer höga […]

2. Mobbningens mekanismer – roller i mobbningssituationer

I förra delen gjordes en genomgång om olika perspektiv på mobbningens orsaker och funktioner. Det indikerades då att mobbning kan vara en strategi att skaffa status, undanröja konkurrenter, skaffa kontroll av resurser, höja attraktionskraften inför partners, eller att mobbning beror på brister i utvecklade förmågor eller andra svårigheter i psykosocial miljö.  PFL ger här nästa del […]