När ett hinder uppstår i klassrummet

Från hösten 2016 har jag fått möjligheten att samarbeta med Karlsborgs Barn- och elevhälsa med fokus på hälsofrämjande skolutveckling. Karlsborgs kommun gör en omfattande satsning med målet att utveckla skolan till en arena där alla barn och unga kan trivas, må bra och utveckla sina kunskaper och kompetenser. I vårat samarbete har vi utgått ifrån […]

Elevhälsoarbete:När det funkar vs när det inte funkar

Idag har vi fortsatt klura på vad som kännetecknar en välfungerande kontra en problematiskt elevhälsoarbete. Hoppas ni har nytta av dessa bilder ute i skolorna. /PFL – gänget

Material från PFL – föreläsning om ”Prestation och stress i skolan”

Här delar vi med oss av en nyligen genomförd presentation om prestation och stress i skolan och vad viktiga vuxna kan göra för att skapa en bra prestationsmiljö! Hoppas den kommer till användning! http://prezi.com/bcedmdfuvt9g/?utm_campaign=share&utm_me /PFL – gänget

Uttråkan i skolan

Uttråkan i skolan är något som varje elev har känt. Denna vanliga känsla som alla någon gång känt, kan också påverka en elevs skolprestationer och inlärningsbeteenden. Uttråkan är i skolan är i detta ett intressant forskningsämne sett till lärande. Många forskare verkar nämna att lite forskning gjorts inom området, vilket gör det ännu intressantare.  PFL har […]

Nu finns vi på Facebook

Hej! PFL finns nu på facebook! Gå gärna in och gilla om ni tycker det vi gör är intressant! https://m.facebook.com/Psykologi-f%C3%B6r-L%C3%A4rande-PFL-901871863261681/ //PFL -Gänget

Bloggandet börjar igen!

PFLBloggen har varit relativt ouppdaterad nu under HT-2015, och många har hört av sig och undrat när nästa blogginlägg kommer, och vi beklagar härmed vår temporära frånvaro. Det som har hänt under tiden är att PFL haft spännande uppdrag åt Norrtälje-kommun, Metapontum och VTG, där vi föreläst, konsulterat/handlett och även utfört skolpsykologiska abonnemangsbaserade uppdrag enligt […]

Vad är skolpsykologi?

PFL har haft en fullspäckad höst med nya uppdrag i olika skolor (b.la Metapontum, Norrtälje kommun, Värmdö tekniska gymnasium) där vi på olika sätt arbetat för att förebygga och främja barns utveckling, samt utrett och föreläst. En frågeställning som ofta blivit aktuell på skolorna är själva grundfrågan: Vad är en skolpsykologs uppdrag egentligen? Detta inlägg […]

Hur kan begreppet IQ bli användbart i skolans värld? Del II: Om intelligenstestningens intåg i skolan, hur detta påverkat skolpsykologens arbete och hur synen på intelligens börjar gå från arv till miljö

Under början av 1900 – talet införde Frankrike allmän skolplikt vilket innebar att alla barn skulle få möjligheten att delta i skolverksamheten. Detta skulle även inkludera de barn som på den tiden kallades för sinnesslöa eller efterblivna och som tidigare uteslutits från den franska skolan. Psykologen Alfred Binet fick i uppgift av skolväsendet att skapa […]

Hur kan begreppet IQ bli användbart i skolans värld? Del I: Om den traditionella bilden av intelligens och hur det påverkar lärandet

De flesta människor skulle nog hävda att de i stora drag vet vad intelligens är och att de minsann kan notera när någon gör något smart eller begåvat. Men vad är det vi egentligen menar när vi påstår att någon är intelligent? Och varför är det så viktigt att göra den typen av uttalande? När […]

Hur kan begreppet IQ bli användbart i skolans värld? Introduktion

I den bästa av alla världar hade man som verksam inom skolan önskat att eleverna hade samma förutsättningar för att lära sig, ta till sig kunskap och utveckla sin fulla potential. Men verkligheten är en annan och i ett gruppformat med 30 elever per klass framkommer det att vissa barn verkar ha lättare för att […]